You are here:  / Edukacja i Nauka / WYNIKI BADAN NAUKOWYCH

WYNIKI BADAN NAUKOWYCH

WYNIKI BADAN NAUKOWYCH

Gdy mowa o materiałach naukowych, może się nasuwać przy­puszczenie, że mają one coś wspólnego z innego rodzaju mate­riałami, np. budowlanymi. Jeśli nie, czemuż by używać takiej właśnie nazwy? A więc — również w czynnościach opracowywania materiałów różnych — naukowych a budowlanych — mogłoby być coś wspólnego. Czy jest rzeczywiście? Weźmy pod uwagę materiał budowlany. Gromadzi się go na miejscu budowy według planu co do ilości, jakości, rozmiarów i czasu. Zużytkowuje się, również według planu, na ogół bez zmian istotnych przez składa­nie, np. cegieł, prętów żelaznych, pustaków, płyt z tworzyw pla­stycznych itp. Budynek zawiera masę substancji odpowiadającej w przybliżeniu masie materiału; oczywiście z pewnymi stratami, lecz raczej nieznacznymi w wypadku oszczędnej gospodarki.Otóż z opracowaniem materiału naukowego dzieje się przeważ­nie inaczej.