You are here:  / Edukacja i Nauka / W ZALEŻNOŚCI OD GRUPY WIEKOWEJ

W ZALEŻNOŚCI OD GRUPY WIEKOWEJ

W ZALEŻNOŚCI OD GRUPY WIEKOWEJ

Nauczyciele z dużym wy­przedzeniem otrzymują komplet materiałów merytorycznych i metodycznych oraz zestaw problemów, nad którymi będą pracować. Przykładowo w grupach gimnazjalnych po projekcji filmów dokumentalnych: „Początki kina” i „Mitolo­gia z sir Peterem Ustinovem” młodzież pracowała nad takimi zagadnieniami, jak: cechy filmu dokumentalnego, pierwsze filmy braci Lumiere i ich tematy, transformacje G. Meliesa, a jako zadanie o charakterze twórczym przygotowano projekty reklam, w których wykorzystano postaci i tematy z mitologii greckiej. Pytania, choć dotyczą tych samych zagadnień, są formułowane w zależności od grupy wiekowej, Wymaga to czasami dużej pomysłowości, aby brzmiały one dla dzieci atrakcyjnie, a jednocześnie nie traciły nic z merytorycznej zawartości. Tak więc w związku z tematem „Film przygodowy – cechy gatunku” uczniowie IV klasy mieli ułożyć żartobliwy „przepis” na bohatera filmu przygodowego, z użyciem własnych, oryginalnych jednostek ( np. Weź 10 herkulesów siły, wy­mieszaj z 3 Salomonami mądrości…), co było zarazem sprawdzianem tego, co czytają. Zajęcia, o których mowa, polegają także na współpracy z uczestniczą­cymi w nich nauczycielami, którzy wybrane tematy realizują szerzej w szkole – w ramach ścieżki edukacja czytelnicza i medialna. Polega to m. in. na redago­waniu scenariuszy i scenopisów, wykonywaniu prac plastycznych oraz na dzia­łaniach o charakterze teatralnym. Uczniowie zatem nie tylko uczą się Języka filmu”, ale także współpracy w grupie, pracy twórczej (indywidualne), a przy­gotowując prezentacje, opanowują umiejętności związane z pokonywaniem tremy i stosowaniem atrakcyjnych środków wyrazu.