You are here:  / Edukacja i Nauka / Tłumaczenia audiowizualne

Tłumaczenia audiowizualne

Tłumaczenie audiowizualne, czyli obraz i dźwięk

Tłumaczenia audiowizualne, czyli TAW (z ang. AVT – audio-visual translation) to tłumaczenie materiałów zawierających zarówno obraz, jak i dźwięk. W związku z rozwojem technologicznym jest to niezwykle prężnie rozwijająca się podkategoria tłumaczeń, która łączy w sobie cechy tłumaczenia ustnego i pisemnego.

Tłumaczenia audiowizualne nie ograniczają się jednak wyłącznie do filmów, to także:
– tłumaczenia tekstów multimedialnych,
– tzw. tekstów multimodalnych — wyrażających dźwięk i obraz werbalnie i niewerbalnie — np. opera, teatr;
– tekstów multisemiotycznych — łączące systemy graficzne werbalne i niewerbalne, np. reklamy, komiksy;
– teksty audiomedialne, czyli takie, które zostały zapisane, a następnie zostaną odczytane, np. przemówienia podczas konferencji, homilie itp.

Rodzaje TAW:
– subtitling (czyli napisy) – listy dialogowych, pojawiające się u dołu ekranu;
– dubbing — czyli zastępowanie ścieżki dialogowej w jednym języku ścieżką dialogową w innym języku;
– voive-over (lektor) – interpretacja lektorska lub aktorska, polegająca na odczytaniu tłumaczonej ścieżki dialogowej.
Można mówić również o tzw. tłumaczeniach pobocznych, np. symultanicznych podczas wystąpień na żywo, wielojęzykowych napisów np. na płytach DVD, napisów dla niesłyszących, audio-deskrypcji dla osób niewidomych i słabowidzących.

Tłumaczenia audiowizualne wiążą się z szeregiem wyzwań — należą do nich ograniczenia techniczne, krótki czas (tak, by obraz był zsynchronizowany z dźwiękiem), ale także problemy związane z różnicami kulturowymi.