You are here:  / Teksty / Testy Multiselect policja

Testy Multiselect policja

Testy Multiselect
Jeśli zdecydowałeś się podjąć pracę w organach ścigania, musisz być przygotowany, aby udowodnić, że jesteś wykwalifikowanym kandydatem. Oznacza to wykonanie kilku testów, aby wykazać, że Twoje umiejętności fizyczne, gotowość psychiczna i wiedza sprawiają, że jesteś kwalifikującym się kandydatem na policjanta.

Egzamin wstępny na policję składa się z kilku części: egzamin pisemny, rozmowa ustna, test sprawności fizycznej, kontrola medyczna i psychologiczna oraz przegląd przeszłości.

Testy MultiSelect policja – Test psychologiczny dla przyszłych funkcjonarjuszy policji, zawiera 304 pytania / zadania. Weryfikacji poddane są ich predyspozycje psychologiczne – a za ich sprawdzenie odpowiadają Testy Multiselect . Spora część zadań ma charakter pytań zamkniętych, jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru. W teście zawarte są na przykład zadania, które oceniają podstawowe umiejętności, jak na przykład obliczanie średniej mandatów lub spostrzegawczość. Jeśli obawiasz się co może Cię na nim czekać na przekór oczekiwaniom klientów powstały firmy posiadające wszystkie pytania, które są w nim zawarte i szczegółowo przygotują Was do zdania testów policyjnych