You are here:  / Edukacja i Nauka / Technika w rolnictwie

Technika w rolnictwie

Technika wprowadzana do rolnictwa okazała się szkodliwa nie tylko dla gleby, czy uprawianej rośliny – rewolucja wytwarzania dokonująca się w rolnictwie okazała się zgubna dla kultury wiejskiej. Społeczności wiejskie zaczęły chłonąć wzorce z zewnątrz, czemu towarzyszył zanik tradycyjnych wartości i osłabienie spoistości społeczności wiejskich. Telewizor, a ostatnio sprzęt wideofoniczny, zabiera czas przeznaczony na kontakty międzysąsiedzkie; ponadto kontakty te często zatruwa opar alkoholu. Coraz rzadziej tematem rozmów w domach jest życie gospodarstwa. Nowe wzorce, którym sprzyjał okres uprzemysłowienia, ciążyły ku postawie ?mieć”, nakierowanej na powiększenie ilości posiadanych dóbr materialnych. Postawie konsumpcyjnej właściwa jest eskalacja potrzeb i dążenie do ich zaspokojenia. W niektórych nurtach filozoficzno-ekonomicznych, np. w marksizmie, upatrywano w tym siły rozwoju społecznego, zakładając, że zaistnienie potrzeb doprowadzi do znalezienia nowych sposobów wytwarzania, bardziej wydajnych od dotychczasowych. Okazało się to prawdą tylko częściowo. Dążący do maksymalnego zaspokajania swych potrzeb człowiek doświadczał nieuchronnych kolizji z innymi ludźmi czy narodami, postępującymi podobnie. Następstwem tego są konflikty społeczne i wojny, jak również oparty na dyktacie strony silniejszej, a nie zasady sprawiedliwości, układ stosunków ekonomicznych i społecznych na świecie. Antagonizm dotyczył nie tylko stosunków pomiędzy ludźmi, lecz również relacji między człowiekiem a przyrodą.