You are here:  / Edukacja i Nauka / Szkoła policealna – Konin

Szkoła policealna – Konin

Dzięki temu, że powstaje coraz więcej miejsc i punktów agroturystycznych, szkoły policealne oferują swoim kandydatom nowy, przyszłościowy kierunek ? technik turystyki wiejskiej lub technik obsługi ruchu turystycznego. Osoba, która kończy taki kierunek posiada wiedzę z zakresu znajomości mechanizmów gospodarki turystycznej w skali kraju, regionu, organizacji obsługi ruchu turystycznego, a także biegłej znajomości języka obcego. . W trakcie nauki słuchacze poznają najnowsze techniki informacji i rezerwacji turystycznej, wybrane zagadnienia prawa, ekonomii i informatyki. Do podstawowych zadań wykonywanych przez technika obsługi turystycznej należy kompleksowe świadczenie usług turystycznych. Dotyczy to wszystkich czynności związanych z przyjmowaniem różnych zleceń klienta, programowaniem imprez, kalkulowaniem zamawianych świadczeń, czuwaniem nad prawidłową realizacją zamawianych usług, dbanie o prawidłowy wizerunek przedsiębiorstwa głównie poprzez profesjonalną obsługę turystyczną. Technik turystyki wiejskiej może pracować w biurach podróży, w agencjach turystycznych, hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, ośrodkach informacji turystycznej. Osoba, która posiada wiedzę z zakresu turystyki wiejskiej może także założyć swoją własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych.