You are here:  / Edukacja i Nauka / Sprawnosc robocza

Sprawnosc robocza

Czynnikiem bezpośrednio oddziałującym na sprawność roboczą zwierzęcia jest żywienie. Niedostatek paszy uniemożliwia uzewnętrznienie się w całej pełni dzielności konia tak w zaprzęgu, jak i na torze wyścigowym. Koniom powinno się dostarczać pasz lekkostrawnyeh, energetycznych, gdyż wykonywana przez nie praca zwiększa zapotrzebowanie na energię, która wynosi 33,8 Kcal na l kg masy ciała konia. Materiałem pędnym, energetycznym, koniecznym dla sprawnego funkcjonowania mięśni są węglowodany, zaś produktem znużenia mięśnia ? kwas mlekowy. Pasze białkowe bardziej są potrzebne ogierom-reproduktorom i klaczom ciężarnym. Konie powinno się karmić małymi dawkami paszy, lecz często, a woda do pojenia ma być odstała, podawana po pracy przed zadaniem paszy. Wydajność robocza wzrasta wskutek przyzwyczajania konia do pracy poprzez ćwiczenie, ciągłe stosowanie tego samego rodzaju uprzęży i zaprzęgu, pielęgnację ? szczególnie kopyt. Zwoliński  podaje szereg elementów sprzyjających wzmożeniu siły pociągowej konia. Na przykład nie zaprzęganie jednego konia do parokonnego dyszla, zastąpienie żelaznych elementów chomonta metalem lekkim, a drewna ? sztucznym tworzywem, używanie chomonta Wojejkowa umożliwiającego stałe dopasowanie do konia, zastosowanie amortyzatorów sprężynowych do postronków i pasów ciągowych, a podpórek dyszlowych do kosiarek, koparek, żniwiarek. Dzielność koni zarówno na torze, jak i w zaprzęgu zależy od stanu toru wyścigowego czy drogi, pola.