You are here:  / Edukacja i Nauka / PROBLEM SPOSOBU REALIZACJI

PROBLEM SPOSOBU REALIZACJI

PROBLEM SPOSOBU REALIZACJI

Zamiast więc„po bożemu” omawiać dzieje Konrada Wallen­roda, zajęłam się problemem maski w kulturze, zderzając postać Mickiewiczow­skiego Konrada z …Batmanem, co okazało się niezwykle inspirujące, bo pozwo­liło odejść od schematów interpretacyjnych i rozważyć zagadnienie z punktu widzenia współczesnego odbiorcy kultury masowej. W podobny – problemowy sposób zrealizowałam także temat snów, bazując na tekście „Dziadów” cz. III, opracowaniach i fragmentach filmu A. Kurosawy „Sny”. Największym powo­dzeniem u młodzieży cieszył się jednak projekt „Parzenie kawy i inne obyczaje w „Panu Tadeuszu”, w którym wykorzystaliśmy zrealizowany przez uczniów wywiad ze specjalistą w dziedzinie parzenia kawy, degustowaliśmy różne jej smaki, a uczniowie prezentowali poszczególne fragmenty poematu, dotyczące mody, polityki, flirtowania, zachowań przy stole, komentując je i dyskutując nad ich funkcjonowaniem współcześnie.W klasie trzeciej, w związku z zagadnieniami prasy pozytywistycznej, zreali­zowałam wielogodzinny projekt dotyczący prasy. Obejmował on systematykę prasy, ankiety wśród najbliższych oraz wywiady w kioskach w różnych czę­ściach miasta, a ponadto z dziennikarzami wrocławskich gazet. Uczniowie zre­alizowali je samodzielnie opracowując pytania i tworząc interesujące ankiety na komputerze, posługując się kamerą wideo i dyktafonem. Edukacja w zakresie prasy miała również na celu analizę językową i cechy gatunkowe współczesnych i dawnych felietonów i reportaży, a wieńczyła ją praca pisemna „Co czytamy?” (w formie felietonu lub reportażu).