+48 608-355-003 repolandszkola@gmail.com

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI REPOLAND

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym
RODO), od dnia 25.05.2018 roku zabezpieczamy dane osobowe użytkowników naszej strony
internetowej zgodnie z nowymi i dotychczas obowiązującymi przepisami prawa.
Jakie dane osobowe przetwarzamy z naszej strony internetowej?
Wszystkie dane, które użytkownik w naszym serwisie internetowym pozostawi lub udostępni.

Przekazanie danych osobowych jest niezbędne w celu kontaktu z nami, co może nastąpić poprzez:
• wypełnienie formularzy., użytkownik przekazuje dane takie jak: imię, Nazwisko, telefon;
adresu e-mail, dodatkowych opcjonalnych informacji.
• zapytanie skierowane poprzez adres e-mail, użytkownik przekazuje adres e-mail i decyduje
jakie inne dane pozostawi,
• telefonicznie, w przypadku gdy użytkownik oczekuje naszego ponownego kontaktu,
od użytkownika zależy jakie pozostawi dane,
Podanie pełnych danych osobowych będzie konieczne w przypadku rejestracji (podjęcia kursu),
w celu realizacji ewentualnych zamówień, może być także niezbędne w celu skorzystania z
niektórych promocji czy rabatów.
Dane osobowe takie adresy IP są zbierane również przez pliki cookie w celu m.in. personalizowania
treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach.
Kto jest administratorem danych osobowych?
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzanych przez nas danych osobowych użytkownik
ma prawo skontaktować się z administratorem danych osobowych:
Pantarey Fundacja
ul. Piękna 24/26a, 00-549 Warszawa
Email: info@pantarey.org
Szkoła RePoland prowadzona przez:
Pantarey Fundacja
ul. Piękna 24/26a
00-549 Warszawa
Email: info@pantarey.org
Mailing marketingowy
W przypadku użytkowników, którzy zarejestrowali swoją chęć uczestnictwa w naszych
szkoleniach i podali prawdziwy adres mailowy oraz wyrazili zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w celach marketingowych, korzystamy z prawa do wysyłania wiadomości emailowych.
E-mailing może zawierać zarówno informacje bezpośrednio dotyczące
działalności naszego sklepu (np. promocje, nowości w ofercie), jak i te z nim nie związane
(np. życzenia).
Każda taka przesyłka zawiera także link, umożliwiający rezygnację z dalszego otrzymywania
mailingu marketingowego.
Prawa użytkownika w zakresie danych osobowych
W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych użytkownik ma prawo do:
• dostępu do swoich danych, czyli prawa uzyskania informacji czy Administrator przetwarza
dane osobowe użytkownika oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, w tym
uzyskania kopii danych,
• sprostowania danych, jeśli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub
niekompletne,
• usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
• ograniczenia przetwarzania danych,
• przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych
osobowych oraz prawo przesłania ich innemu administratorowi,
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu
Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na czynności
przetwarzania dokonane przed cofnięciem zgody.
Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych użytkownika i okres
przetwarzania?
Cele przetwarzania danych osobowych są następujące:
1) przygotowanie umowy (czynności wstępne) i wykonanie umowy pomiędzy
Administratorem a użytkownikiem, w tym także dopasowywanie Usług do potrzeb
Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie Usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa
Usług; art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest
Użytkownik; do czasu wygaśnięcia danej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te
mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest
to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach
statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń
2) pomiary statystyczne (dalej „statystyka”) marketing (w tym analizowanie i profilowanie
danych w celach marketingowych) produktów i usług administratora; art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO – uzasadniony interes administratora; do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
3) marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych)
dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich; Art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda;
do czasu wycofania zgody.
Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne jednak nieprzekazanie danych oznaczonych jako
niezbędne do świadczenia usług uniemożliwi ich świadczenie na rzecz użytkownika.Czy istnieje
obowiązek przekazania danych?
Do jakich odbiorców będą przekazywane dane?
Dane użytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe
na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy czym
takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie
z poleceniami administratora.
Dane użytkownika mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania
na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania
na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
W jaki sposób są chronione dane osobowe?
Formularz wypełniany przez użytkownika na stronie www.repoland.pl , a także sam proces
autoryzacji (logowania) do naszego portalu jest zabezpieczony za pomocą bezpiecznego protokołu
SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje
przechowywane są i przetwarzane przez Administratora z zachowaniem odpowiednich środków
bezpieczeństwa, zgodnych z wymogami stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa.
Administrator zapewnia bieżącą aktualizację systemu operacyjnego i programu antywirusowego.
Nie gwarantujemy jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych
osobowych przez osoby nieupoważnione działające w sposób sprzeczny z prawem. Bezpieczeństwo
danych osobowych zależy również od działania użytkownika, w tym celu zalecamy:
– niepozostawianie otwartego komputera, telefonu, tabletu, itp. w miejscu narażonym na dostęp
osób trzecich,
– przechowywanie wszelkich haseł do kont w bezpiecznym miejscu,
– nie ujawnianie haseł osobom trzecim,
– w przypadku wykorzystania hasła w sposób nieuprawniony lub innego zagrożenia
bezpieczeństwa danych osobowych, należy natychmiast powiadomić Administratora danych
o takiej sytuacji.
Polityka cookies
Czym są pliki cookies? Pliki cookies są to pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu
Użytkownika (odwiedzającego nasz serwis www.repoland.pl). Pliki cookies umożliwiają Serwisowi
rozpoznawanie poprzednich preferencji Użytkownika podczas kolejnej wizyty w Serwisie.
W jakim celu wykorzystywane są pliki cookies? Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji
usług, w tym marketingowych, dostosowania strony internetowej do preferencji Użytkowników,
ułatwienia nawigacji po stronach oraz zapewnienia bezpieczeństwa.
Z jakiego rodzaju plików cookies korzystamy?
– Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron Serwisu umożliwiając tym samym
prawidłowe ich funkcjonowanie. Są również wykorzystywane przez serwer do przechowywania
informacji o działaniach, w przypadku zerwania połączenia z serwerem Użytkownik może wrócić
w to samo miejsce na stronie.
– Cookies trwałych – pozostają na urządzeniu po odwiedzeniu Serwisu, co oznacza, że Serwis może
zapamiętać ustawienia Użytkownika podczas kolejnych odwiedzin. Dzięki temu Serwis staje się
łatwiejszy w nawigacji i zapamiętuje preferencje Użytkownika.
Usuwanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza
umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronie
internetowej.

Designed & Developed by ThemeXpert