+48 608-355-003 repolandszkola@gmail.com

Plan

Grupy

 

GRUPA A1

Nauka podstaw od alfabetu i fonologii po podstawowe struktury gramatyczne oraz poznawanie metodą “tłumaczeniową” podstawowych zwrotów, słów i wyrażeń w języku norweski. Cierpliwe podejście do każdego ucznia.

GRUPA A1+

Rozwinięcie kompetencji z poziomu A1 szczególnie czytania, odróżniania pisma czytanego od mówionego. Kurs dla osób, które uczyły się samodzielnie lub uczęszczały na kurs na poziomie A1. Systematyzacja i rozwinięcie wiedzy z poziomu A1. 

GRUPA A1+konwersacje

Podsumowanie kompetencji z poziomu A1 i A1+ oraz “otworzenie się na mówienie”  na podstawowym poziomie.


GRUPA A2

Kontynuacja kursu z poziomu A1+. Rozwinięcie kompetencji tworzenia skomplikowanych struktur gramatycznych, poszerzenie słownictwa oraz budowanie konwersacji w języku norweskim. Dla osób które ukończyły poziom A1 oraz chcą kontynuować naukę języka norweskiego szczególnie uwzględniając kompetencji mówienia i poprawy gramatyki.  

GRUPA A2+
Kontynujacja kursu z poziomu A2. Kurs podsumuwujący poziom A2. Więcej skomplikowanej gramatyki i nowego słownictwa. Samodzielne konstruowanie zwrotów, porozumiewanie się w języku norweskim na tematy życia codziennego. 

GRUPA A2+konwersacje

Kurs przejściowy między poziomem A2 i B1. Wyrówanie elementów z poziomu A2 i A2+ oraz przygotowanie do zajęć na poziomie B1. Praca na materiałach poza podręcznikowych. Rozwinięcie wszystkich kompetencji z poprzednich poziomów z szczególnym uwzględnieniem rozumienia ze słuchu i prowadzenia konwersacji na tematy społecznej i publiczne.  

 

GRUPA B1

Zajęcia z filologiem  w formie konwersacji na tematy publiczne, społeczne i zawodowe. Zajęcia w szybkiej formule z elementami wiedzy o społeczeństwie i kulturze. Szczególnie rozwijane kompetencje rozumienia ze słuchu i poprawnej wymowy a także praca z dialektami w różnych regionach. Przygotowanie do pracy z nativespeakerem na następnym w następnym miesiącu.

GRUPA B1+

Zajęcia native speakerem w formie konwersacji oraz pracy z tekstem na tematy publiczne, społeczne i zawodowe. Zajęcia w szybkiej formule z elementami wiedzy o społeczeństwie i kulturze. 

 GRUPA B1+konwersacje

Poziom podsumowujący pracę z nativespeakerem. Dodatkowym elementem jest praca nad kompetencjami czytania i poprawnego pisania w zaawansowanych tekstach.  Przygotowanie do poziomu B2. 

 

GRUPA B2

Poziom na poziomie zaawansowanym dla osób dobrze mówiących. Praca z gramatyki na zaawansowanym poziomie z filologiem. 

GRUPA B2+

Kontynuuacja poziomu B2 dla osób dobrze mówiących. Praca z gramatyki z filologiem i konwersacje Nativespeakerem.

GRUPA B2+konwersacje

Ćwiczenia z kompetencji mówienia, słuchania, czytania i pisania na zaawansowanym poziomie z Nativespeakerem.

Plan Zajęć 

Harmonogram lekcji języka norweskiego

Designed & Developed by ThemeXpert