+48 608-355-003 repolandszkola@gmail.com

Kierunki studiów on-line w RePoland

Kierunki studiów on-line w RePoland

Studia on-line w RePoland

Szkoła RePoland wraz z konsorcjum szkół wyższych otworzyła studia dla Polaków za granicą w 40% w systemie on-line i 1 raz w miesiącu zjazdach weekendowych w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Bydgoszczy, Nowym Sączu, Grudziądzu lub Stalowej Woli.

Dzięki studiom w RePoland otrzymasz tytuł licencjata wyższej uczelni w systemie bolońskim oraz przygotujemy cię do państwowego egzaminu z języka obcego. Będziesz mógł dyplom nostryfikować w kraju pobytu, zdać egzamin branżowy i zacząć pracę w pracy z twoimi kwalifikacjami. Uczymy do konkretnych zawodów do pracy za granicą Polski. Polską kadrę naukową uzupełniają naukowcy zagraniczni z Norwegii, Danii, Niemiec, Austrii, Chin i Korei Południowej.

Dzięki studiom on-line będzie możliwość nauki języka: norweskiego, duńskiego, niemieckiego lub angielskiego oraz pozostałych  przedmiotów na zjazdach w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Bydgoszczy, Nowym Sączu, Grudziądzu lub Stalowej Woli.

Studenci po zakończeniu każdego semestru otrzymają dodatkowo certyfikat językowy w języku kraju rezydencji poświadczający godziny i poziom a na zakończenie studiów zdadzą egzamin państwowy w kraju pobytu.

Z nami nauczysz się na wysokim poziomie tam gdzie jesteś i podejmiesz pracę w wyżej płatnym zawodzie.

Wybierz interesujący kierunek

Szczegóły kierunków dostępne w najbliższym czasie na stronie.

 

Designed & Developed by ThemeXpert