You are here:  / Edukacja i Nauka / MATERIAŁ BUDOWLANY

MATERIAŁ BUDOWLANY

MATERIAŁ BUDOWLANY

Materiał budowlany na ogół składa się, materiał nau­kowy na ogół przekształca się. Ubytki materiału budowlanego są lub mogą być minimalne, ubytki materiału naukowego — ilościo­wo biorąc — są na ogół bardzo wielkie. Pod tym względem ma­teriał naukowy porównać można by już raczej z materiałami w przemyśle chemicznym lub przetwórczym, gdzie odpad jest bardzo duży, a produkt końcowy ujawnia tylko niektóre cechy materiału; np. buraki a cukier, węgiel a leki węglopochodne itp. Poniekąd jak w produkcji przemysłowej dokonuje się wyodręb­nienia składników potrzebnych, ich zagęszczenia, wyczyszczenia wreszcie przekształcenia względnie ukształtowania. Dlatego to na ogół wynik opracowania materiału naukowego jest jakościowo doń niepodobny. Na ogół też odpad jest ogromny.