You are here:  / Edukacja i Nauka / Kurs certyfikat kompetencji zawodowych

Kurs certyfikat kompetencji zawodowych

Obecny rynek pracy
Dzisiejszy rynek pracy jest coraz większy i coraz szybszy.
W trybie ekspresowym powstają nowe role, funkcje i stanowiska pracy, niektóre z nich są istnymi wytworami zapotrzebowania na rynku.
Tempo w jakim powstają poniekąd zmusza obecnych pracowników firm do poszerzania swoich kompetencji i umiejętności a nowo przyjętych do całkowitego przeszkolenia, mimo nieraz bogatego doświadczenia w określonej branży.
W zawiązku z tym równocześnie powstają firmy oferujące szkolenia i kursy dotyczące nowych zagadnień.
Przeważnie kursy takie składają się z kilkunastu godzin szkolenia teoretycznego i kilku godzin szkolenia praktycznego, jeżeli takowe jest konieczne, aby nowy pracownik miał już pewne bądź co bądź niewielkie, ale jednak doświadczenie.
W fazie końcowej szkolenia każdy przechodzi egzamin sprawdzający jak dużo informacji udało się kursantom przyswoić i jak bardzo zaangażowali się w nową rolę, jeśli ukończymy z wynikiem pozytywnym wybrany kurs certyfikat kompetencji zawodowych otrzymamy na piśmie, który może być dobrym powodem do próby negocjowania podwyżki u szefa.