You are here:  / Edukacja i Nauka / Jak wygląda pisanie pracy inżynierskiej

Jak wygląda pisanie pracy inżynierskiej

Jak wygląda pisanie pracy inżynierskiej
Studenci kierunków technicznych piszą nie tylko pracę magisterską, ale także inżynierską. Tego rodzaju praca ma nieco inny charakter niż praca licencjacka. Nie jest ona typowo teoretyczna, dlatego pisanie pracy inżynierskiej zwykle wymaga przeprowadzenia badań. Często są to badania laboratoryjne, praca nad konkretnym projektem związanym z kierunkiem studiów. Temat pracy inżynierskiej powinien być dostosowany do kierunku nauki oraz specjalizacji. Warto zadbać, aby pisanie pracy nie było typową formalnością. Wielu studentów Politechnik wybiera tematy, które pozwalają im przeprowadzać ważne badania i eksperymenty. Często prace inżynierskie stają się odkrywczym projektem, nad którym student pracuje wspólnie z promotorem, który jest zarówno doświadczonym pracownikiem naukowym, jak i specjalistą pracującym na co dzień w swojej branży. Wyniki badań takiej pracy i opracowany projekt mogą stać się dla studenta przepustką do zdobycia pracy, mogą przedstawić ją na późniejszej rekrutacji po ukończeniu studiów lub jeszcze w ich trakcie.