You are here:  / Edukacja i Nauka / Jak osiągnąć sukces w nauce angielskiego?

Jak osiągnąć sukces w nauce angielskiego?

Jak osiągnąć sukces w nauce angielskiego?

Obecnie wielu ludzi chce lub potrzebuje komunikować się po angielsku. Dlatego zasadniczą kwestią jest wiedzieć w jaki sposób uczyć się angielskiego. Istnieje ogromna liczba skutecznych metod nauki angielskiego, z których niestety większość nie jest stosowana w tradycyjnych szkołach.

Jeden uczeń zmaga się z nauką angielskiego. Mówi wolno i z wahaniem. Przekręca słowa i ma silny akcent. Słuchanie go to męczarnia. Inny uczeń potrafi mówić po angielsku z łatwością. Angielski wypływa z niego praktycznie bez wysiłku. Jego wymowa jest czysta a głos pewny i mocny.

Wszyscy znamy oba rodzaje uczniów. Pytanie brzmi, co jest powodem różnicy między nimi. Dlaczego niektórzy uczniowie zawsze mają problemy aby mówić płynnie po angielsku, podczas gdy inni robią to naturalnie z minimalnym wysiłkiem?

Niektórzy nauczyciele wierzą, że geny lub wrodzony talent decydują o sukcesie ucznia. Nie ma jednak naukowych badań popierających te opinie, które są w rzeczy samej zupełnie fałszywe. Sukces w nauce języka angielskiego nie zależy od genów lub talentu ucznia. Sukces lub niepowodzenie zależą całkowicie od jednej zasadniczej kwestii – sposobu uczenia się języka.

Uczeń używający gorszych metod do nauki angielskiego osiąga gorsze rezultaty. Uczeń posługujący się najlepszymi metodami osiąga najlepsze rezultaty. Jest to prosta i oczywista zależność.

Dlatego tak ważne jest aby uczyć się przy pomocy naprawdę skutecznych metod, które znacznie zwiększają nasze szanse na płynne mówienie po angielsku w stosunkowo krótkim czasie.

Jedną z najbardziej efektywnych i przynoszących rezultaty metod jest Total Physical Response, metoda nauki angielskiego opracowana przez Dr. Jamesa Ashera. Opiera się ona na połączeniu nauki języka angielskiego z ruchem fizycznym. Połączenie ruchów ciała z nauką języka powoduje powstanie trwalszych połączeń neurologicznych w naszym układzie nerwowym – tak więc uczymy się szybciej, pamiętamy więcej i dłużej.

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie San Jose wykazały, że studenci którzy poruszali się w trakcie nauki angielskiego przyswajali więcej słownictwa i gramatyki w krótszym czasie, w porównaniu do studentów którzy tego samego materiału uczyli się siedząc. Istotne jest to, że wykonane rok później testy wykazały, że studenci uczący się w ruchu nadal pamiętają co najmniej 80% wyuczonego materiału, podczas gdy druga grupa studentów zapomniała ponad 80% z tego co się uczyła.

Jak można wykorzystać to w praktyce? Najprostsza rada: ruszaj się gdy uczysz się angielskiego! Ucz się angielskiego spacerując albo biegaj słuchając lekcji. Aby osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty w nauce angielskiego – bądź aktorem! Postaraj się odzwierciedlać ruchami przyswajane zwroty. Na przykład jeśli słyszysz słowo „go”- zacznij chodzić.

Wykorzystując te wskazówki w sposób bardziej trwały zapisujesz język w swoim układzie nerwowym i podświadomości, dzięki czemu przyswajasz więcej, pamiętasz na dłużej i jesteś w stanie używać języka angielskiego swobodniej.