You are here:  / Teksty / Hologramy semestralne

Hologramy semestralne

Legitymacja studencka – o co z tym chodzi?
Już od kilku lat rekrutacja na studia odbywa się drogą internetową. Służy do tego specjalna platforma – Internetowa Rekrutacja Kandydatów (IRK). Każda z uczelni posiada własną stronę tego typu. W trakcie procesu rekrutacyjnego należy wypełnić kilka formularzy m.in. formularz osobowy, który zawiera nasze podstawowe dane (tj. imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, obywatelstwo), ukończoną szkołę średnią oraz wyniki z egzaminu maturalnego. Jednym z kroków jest również wgranie zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej oraz przelanie opłaty za jej wydanie (obecnie koszt wydania legitymacji to 17 złoty). Czym jest elektroniczna legitymacja studencka (ELS)? Jest to podstawowy dokument każdego studenta. Zawiera zdjęcie, chip elektroniczny, nazwę uczelni, datę wydania oraz indywidualny numer studenta. Na odwrocie możemy znaleźć miejsce na hologramy semestralne. Każdy żak otrzymuje je dwa razy w roku akademickim, na początku semestru. Na naklejkach widnieje orzeł, znak RP oraz laserowo wycięta data. Legitymację wykorzystuje się np. do wypożyczenia książek z biblioteki.