You are here:  / Edukacja i Nauka / GRANICE LITERATURY

GRANICE LITERATURY

GRANICE LITERATURY

Niełatwo oznaczyć granice ścisłej (właściwej) literatury przed­miotu. Pociąga to za sobą trudność odpowiedzi na pytania ważne dla każdego badacza: Jak długo trzeba szukać literatury? Co jeszcze należy zdobyć, poznać i „uwzględnić”? Kiedy już — praktycznie biorąc — literatura do danej sprawy jest „wyczer­pana”?. Następujące po sobie zadania wykonuje się zazwyczaj celem przystosowania nowych badań do literatury przedmiotu: 1) Trzeba wiedzieć, a więc i dowiedzieć się, czego szukać do badań przed­sięwziętych. 2) Trzeba zdobyć już wiadomą literaturę. 3) Trzeba się z treścią literatury zapoznać. 4) Trzeba się do niej krytycznie ustosunkować ze względu na problem badań własnych. 5) Wre­szcie trzeba w pisarskim opracowaniu wyników badań własnych dać wyraz krytycznemu ustosunkowaniu się do literatury. Każde z tych zadań wymaga pokonania swoistych trudności, na ogół jednakowych w badaniach różnego rodzaju.