You are here:  / Nowości / Geologia inżynierska

Geologia inżynierska

Geologia inżynierska
Geologia inżynierska jest jednym z najbardziej popularnych kierunków studiów w dzisiejszych czasach. Zawód geologa jest niezwykle potrzebny, ponieważ geologia inżynierska zajmuje się badaniem gruntów pod projektowanie, wykonawstwo oraz eksploatacje budowli. W związku z czym żadna inwestycja budowlana nie może odbyć się bez udziału geologa. W każdym dużym mieście otwiera się mnóstwo gabinetów świadczących usługi z zakresu geologii inżynierskiej. Geologowie używają różnych metod badawczych, wśród nich można wymienić na przykład terenowe metody badawcze takie jak sondowania, wiercenia geologiczne oraz kartowanie geologiczne. Oprócz badań terenowych istnieją również badania laboratoryjne, takie jak badanie fizycznych właściwości gruntów lub ich właściwości mechanicznych. Badania geologiczno-inżynierskie prowadzone są na potrzeby między innymi budownictwa przemysłowego. Takie badania prowadzi się również dla potrzeb projektów infrastruktury przemysłowej i publicznej, lub kopalni i rezerwatów. Jak widać zawód geologa jest niezwykle potrzebny, nic więc dziwnego że coraz więcej młodych ludzi decyduje się rozpocząć studia w tym kierunku.