You are here:  / Edukacja i Nauka / Dzięki nauce

Dzięki nauce

Dzięki nauce nasze życie dzisiaj wygląda tak, jak wygląda. Wielu zwolenników powrotu do korzeni, powrotu do źródeł pewnie powiedziało by teraz, że nie ma się z czego cieszyć. Oczywiście, nauka nie raz została już wykorzystana w bardzo negatywny sposób i służyła już wielu negatywnym celom. Jednakże, czy jest to powód do tego, by w całości uważać ją za zło? Oczywiście, że nie. Nauka sama w sobie prowadzi do poznania i postępu. To, co my zrobimy z tym postępem i z tym poznaniem to dopiero ma znaczenie i dopiero to może decydować o wartościowaniu. Przykładem niech będzie rozwój nauki w ramach medycyny. Przecież szczepionki i leki, które mamy dzięki właśnie nauce, pozwoliły zatrzymać wiele różnorodnych epidemii, które pochłaniały tysiące ludzi. Dżuma, cholera, gruźlica. To są choroby, o których praktycznie już się nie słyszy właśnie dzięki temu, że zostały wytępione przy użyciu odkryć naukowych. Z drugiej strony mamy bomby biologiczne. Jednak, czy to nie człowiek jest tym, który decyduje o dobrym lub złym wykorzystaniu nauki?