You are here:  / Edukacja i Nauka / DLA CAŁEGO PRZEDMIOTU

DLA CAŁEGO PRZEDMIOTU

DLA CAŁEGO PRZEDMIOTU

Podstawową — dla całego przedmiotu — literaturę każdy pra­cownik zna: wartościowe podręczniki, leksykony, encyklopedie i inne dzieła wzorcowe zna ze studiów wyższych. A w nich z regu­ły podane jest piśmiennictwo istotnie ważne do zagadnień już opracowanych. Nieco trudniej jest z szukaniem literatury przed­miotu rozrzuconej w czasopismach naukowych. Zdarza się bowiem niekiedy, że publikacje ważne dla ustawienia danego tematu i dla odpowiednich badań ogłoszono w czasopismach fachowych z innej dziedziny wiedzy, np. psychologiczne prace o snach w czasopiśmie neurologicznym, że figurują pod tytułem nieoczekiwanym lub w publikacjach nic wspólnego nie mających z daną nauką, np. w rocznikach lokalnych towarzystw naukowych, w pamiętni­kach jubileuszowych, w sprawozdaniach szkół średnich itp. Co prawda na ogół nie jest to kłopot zbyt wielki, jeśli tylko mamy dostęp do poważnej biblioteki naukowej, prowadzącej nowoczesne katalogi działowe i zatrudniającej specjalistów do informacji bi­bliograficznej.