You are here:  / Edukacja i Nauka / Definicja społeczeństwa i jego podział

Definicja społeczeństwa i jego podział

Społeczeństwo jest z pewnością jednym z podstawowych pojęć w dziedzinie socjologii. Jednak jest to pojęcie, które jest bardzo różnie przez różne osoby definiowane, oraz rozumiane. Jednak społeczeństwo to przede wszystkim wszelkie formy życia zbiorowego, które występuje w ramach jednego danego narodu, a także państwa. Społeczeństwo to oparte jest na zasadzie odrębności, oraz utrzymuje swój byt przez dłuższy okres czasu. Bardzo szeroko rozumiane są również poglądy upatrujące istotę społeczeństwa jako organizacja społeczna. W związku z tym społeczeństwo definiuje się jako cały ogół urządzeń, oraz instytucji, które zapewniają ludziom wspólne zaspokajanie swoich potrzeb. Społeczeństwo posiada również zorganizowane współżycie, oraz rozwój. Społeczeństwo uważane jest również jako system grup społecznych, które są od siebie wzajemnie zależne, a także podlegają przeobrażeniom. Społeczeństwo dzieli się na kilka istotnych grup. Pierwszą z nich jest społeczeństwo globalne, które oznacza przede wszystkim dużą zbiorowość, która żyje na bardzo rozległej przestrzeni, w której utrzymują się więzi społeczne. Druga grupa to społeczeństwo lokalne, które jest zbiorowością ludzką mieszkającą na danym terytorium.