+48 608-355-003 repolandszkola@gmail.com

Poziom wyższy B2

Ability of non-native speakers wishing to enroll in American universities

Poziom na poziomie zaawansowanym dla osób dobrze mówiących. Praca z gramatyki na zaawansowanym poziomie z filologiem. Przygotowanie do Bergenstest. Konwersacje z Norwegiem.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Lektorzy

Najważniejsze informacje

  • Nauka on-line 2 razy w tygodniu po 3 godziny
  • Nagrania z lekcji w HD i plik PDF z tablicy interaktywnej na e-mail
  • Obsługa ucznia telefoniczna, e-mail, skype i Facebook
  • Dobra cena 2180 zł za wysoką jakość i dużą ilość 72 godzin
  • Wysoki poziom gramatyki i zajęcia z konwersacji

Cena kursu 3 miesięcznego (72 godziny) 2180 zł

Zapisz się

Designed & Developed by ThemeXpert