You are here:  / Edukacja i Nauka / Co z uzdrowicielami?

Co z uzdrowicielami?

Co z uzdrowicielami?

Czyż nie zostało uzdrowionych wielu ludzi? Tak, niektórzy są uzdrawiani. Lekarze wykazali jednak, że około 50% tych pacjentów cierpi na choroby psychosomatyczne lub stany samoczynnie ulegające poprawie, a wielu z nich może być wyleczonych przez sugestię. Siła ludzkiego umysłu może wiele dokonać. Jeśli zaś chodzi o prawdziwą siłę paranormalną, to jeszcze nie badałem zjawiska, które by się nie okazało rezultatem oszustwa. Od roku 1966 mój kolega-iluzjonista, James Randi, nosi przy sobie czek na 10 000 dolarów, który ma zamiar dać każdemu, kto pokaże jeden paranormalny wyczyn w kontrolowanych warunkach. Jak dotąd nikt nie uzyskał nagrody. „Gdy weźmiemy pod uwagę wszystkie te dotyczące zdolności paranormalnych roszczenia, o których czytamy w codziennej prasie -mówi Randi – można przypuszczać, że wielu ludzi ustawia się w kolejce, aby zdobyć nagrodę. Niestety jedynie pięćdziesiąt dwie osoby przeszły proste badania wstępne. Żadnej z nich nie udało się uzasadnić swych roszczeń.” W czasie długoletnich badań odkryłem rzeczywisty, duchowy wymiar życia, który także analizuję w tej książce. Dowody na to duchowe życie nie pochodzą jednak od szarlatanów, którzy twierdzą, że mają nadnaturalną moc. Ich wyuczone sztuczki służą naciąganiu milionów ludzi na miliony dolarów i odciągają ich od prawdy.